Przejdź do treści
0
Wyborców
0 lata
doświadczenia w służbie publicznej
0 lat
wolonatriatu dla niepełnosprawnych
0
Kadencje w Parlamencie

Krzysztof Słoń urodził się 12 października 1964 roku w Kielcach. W 1984 roku ukończył Technikum Elektryczne w Kielcach, a w 1990 roku Politechnikę Świętokrzyską, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki oraz w zakresie organizacji pomocy społecznej.

W latach 1991-2006 Krzysztof Słoń był pracownikiem Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, a w 2007 roku został dyrektorem Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Krzysztof
Słoń

Aktywny społecznik i polityk

Działalność

Za działalność samorządową i społeczną odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Ostatnie wpisy

Druga połówka senatora

Senator Krzysztof Słoń od wielu lat jest mężem pięknej Beaty. Zdjęcie zrobiono w 2019 roku, kiedy para świętowała 28. rocznicę ślubu. Beata Słoń jest pielęgniarką.

Czytaj więcej »

Dziękuję za zaufanie

PiS zachował wszystkie mandaty w Senacie. Ślubuję uroczyście jako senator Rzeczypospolitej Polskiejrzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu,strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli,przestrzegać porządku prawnego

Czytaj więcej »