Przejdź do treści

Działalność Polityczna

    W latach 1998-2021 przez trzy kadencje pełnił funkcję radnego miasta Kielce. W kadencji 2006-2010 był przewodniczącym Rady Miasta. W latach 2002-2006 był członkiem  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewodniczącym Komisji Rodziny i Spraw Społecznych RM, a od 2005 Wiceprzewodniczącym Rady Miasta. W 2010 roku został radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji i przewodniczącym sejmikowej Komisji Samorządu Terytorialnego. 

    Był aktywnym samorządowcem, zaangażowanym w sprawy swojego okręgu i miasta. Za działalność na niwie samorządowej i społecznej został dwukrotnie odznaczony: w 2004 roku Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2008 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

    W 2011 roku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kandydował do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 83 w Kielcach. Uzyskał wówczas 39 802 głosy (25,08%), co było najlepszym wynikiem w okręgu i tym samym dało mu mandat senatora. Kandydował ponownie w 2015 i 2019 roku i za każdym razem uzyskiwał mandat, a zarazem coraz lepsze wyniki wyborcze – odpowiednio 76 529 i 97 471 głosów. 

    W wyborach 15 października 2023 r. uzyskał, po raz kolejny, mandat Senatora z okręgu numer 83 (Kielce oraz powiat kielecki) z wynikiem bliskim 92 tys. głosów.

    Prywatnie jest żonaty i ma czwórkę dzieci: Krzysztofa, Mateusza, Annę i Bartłomieja.