Przejdź do treści

Działalność Parlamentarna

  Komisje senackie 

  Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – zastępca przewodniczącego, od 13.11.2019 

  Komisja Ustawodawcza – od 13.11.2019 

  Zespoły senackie

  Senacki Zespół do spraw Wychowania Młodego Pokolenia – od 15.01.2020

  Zespoły parlamentarne 

  Parlamentarny Zespół do Spraw Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju – od 15.01.2020

  Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji – od 27.04.2020