Działalność Parlamentarna

Komisje senackie 

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich – zastępca przewodniczącego, od 13.11.2019 

Komisja Ustawodawcza – od 13.11.2019 

Zespoły senackie

Senacki Zespół do spraw Wychowania Młodego Pokolenia – od 15.01.2020

Zespoły parlamentarne 

Parlamentarny Zespół do Spraw Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju – od 15.01.2020

Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji – od 27.04.2020