Przejdź do treści

Działalność społeczna

    Krzysztof Słoń od wielu lat angażuje się w działalność społeczną i polityczną. W latach 80-tych był animatorem Ruchu Światło-Życie, w tym okresie włączył się również w działalność organizacji kościelnych i samorządowych specjalizujących się w pomocy osobom chorym i z niepełnosprawnościami. 

    Organizował turnusy rehabilitacyjne i całoroczną opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, ale dbał także o rozwój pokoleń młodych wolontariuszy, którzy pod jego okiem angażowali się w opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą potrzebującym. 

    Wspierał organizacje kombatanckie i patriotyczne, za co wielokrotnie był przez nie nagradzany i odznaczany. Dbał o wprowadzenie i rozwój wychowania patriotycznego w szkołach, przybliżając kieleckim uczniom m.in. postać przedwojennego prezydenta miasta Stefana Artwińskiego.