Przejdź do treści

Srebrny jubileusz i odznaki dla ludzi tworzących historię regionu

  Świętowanie 25-lecia samorządu i przyznanie Odznak Honorowych Województwa Świętokrzyskiego były najważniejszymi punktami uroczystej sesji sejmiku, która dziś odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej.

  Odznaczenia wręczyli przewodniczący sejmiku i marszałek Andrzej Bętkowski.

  Spotkanie było okazją do świętowania jubileuszu 25-lecia województwa świętokrzyskiego. Radni sejmiku przyjęli z tej okazji stanowisko samorządu. Nie zabrakło podsumowań dotychczasowych działań, osiągnięć, ale przede wszystkim – historii, jak tworzyło się województwo.

  Senator Krzysztof Słoń wspominał, że jego droga samorządowa rozpoczęła się równo 25 lat temu, dlatego dla niego to szczególny jubileusz.

  – Po raz pierwszy zostałem wtedy radnym miasta Kielce. Wtedy też, w 1998 roku, powstało województwo świętokrzyskie, a precyzyjniej – zostało wywalczone przez mieszkańców, którzy zdawali sobie sprawę, że jeśli nie wtedy, to województwo nigdy się już nie odrodzi – mówił.

  źródło: Związkowcy z „Solidarności” podsumowują rok i mówią o przyszłych zadaniach (radiokielce.pl)