Przejdź do treści

Centrum tworzone przez Caritas pomaga już od 18 lat

  Wiceminister Anita Czerwińska, pełnomocnik rządu do spraw ekonomii społecznej i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki społecznej w środę, 7 grudnia odwiedziła Kielce. W Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej złożyła wizytę monitorującą i spotkała się z podopiecznymi Centrum. Ta instytucja obchodzi w tym roku swoje 18 urodziny.

  Pełnomocnik rządu do spraw ekonomii społecznej, wiceminister Anita Czerwińska w środę, 7 grudnia odwiedziła uczestników i pracowników Centrum Integracji Społecznej działającym przy Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach.

  Pani wiceminister spotkała się z przedstawicielami lokalnych władz oraz zapoznała z metodami pracy Centrum Integracji Społecznej i rezultatami reintegracji zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  – Caritas Diecezji Kieleckiej jest bardzo znane w Polsce ze swoich działań – działań dobra dla innych, dla wspierania ludzi, którzy potrzebują pomocnego ramienia, wsparcia. Można powiedzieć, że całe województwo słynie z dobroczynności, dlatego tak wiele inicjatyw jest tutaj podejmowanych. To zagłębie ekonomii społecznej. Nie byłoby to możliwe gdyby nie udział Caritas, środowiska kościelnego, księży, osób duchownych, które są w to zaangażowane, a wszystko to musi działać przy współpracy z samorządami. I tak się dzieje. Samorządy coraz bardziej otwierają się na projekty ekonomii społecznej, a my jako Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej szczególnie teraz po uchwaleniu ustawy o Ekonomii Społecznej zachęcamy wszystkich do podejmowania takich działań, takich inicjatyw. Służymy radą, informacją, opinią i zachęcamy wszystkich, którzy już prowadzą podmioty ekonomii społecznej żeby starały się w urzędach wojewódzkich o status przedsiębiorstwa społecznego, bo to otwiera kolejne możliwości i daje różne instrumenty wynikające z ustawy – zachęcała wiceminister Anita Czerwińska.

  Pani wiceminister dodała, że uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez Centra Integracji Społecznej – takie jak to w Kielcach, przynoszą wymierne korzyści dla osób potrzebujących wsparcia.

  – Na przykładzie Caritas w Kielcach, widać jak ta działalność jest potrzebna, bardzo efektywna i jak wiele osób jest zainteresowanych, by korzystać z tych zajęć i potwierdzają, że spędzają tutaj dobrze czas, ale również dzieją się dla nich, w ich życiu zawodowym – ważne rzeczy – dodała pani wiceminister.

  18 lat Centrum Integracji Społecznej w Kielcach

  Kilka dni temu minęło 18 lat od utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, który był pierwszym pozarządowym CIS-em w Polsce. Wielu uczestników zajęć Centrum właśnie tu po raz pierwszy zetknęło się z pracą zawodową i ponad 30% z nich na trwałe podjęło zatrudnienie po zakończeniu programu.

  O tym, co udało się zrobić i ile osób skorzystało z pomocy Centrum Integracji Społecznej, mówił dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, ksiądz Stanisław Słowik.

  – Centrum Integracji Społecznej od początku w swoich założeniach i celach działania, miało za zadanie reintegrację zawodową osób wykluczonych społecznie, czy osób, które dawno nie pracowały lub w ogóle nie pracowały, a więc jest to takie bardzo praktyczne wdrażanie do zatrudnienia i zarabiania na swoje utrzymanie. Każdego roku w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach przyjmujemy około 100-130 osób, które otrzymują wsparcie zarówno społeczne, psychologiczne, doradcy zawodowego, czy innych specjalistów, ale kluczowym, najważniejszym działaniem jest spróbowanie się w różnych obszarach, w różnych zawodach i rok rocznie realizujemy 4-5 warsztatów. od początku funkcjonuje warsztat krawiecki, warsztat porządkowy czy warsztat galanterii papierowej. Są to często najprostsze czynności, do których stosunkowo łatwo jest przyuczać beneficjentów, nabrać jakiejś wprawy no i wielokrotnie osoby po takim rocznym, półtorarocznym okresie pobytu w CIS-ie znajdują zatrudnienie i zarabiają na swoje utrzymanie – przyznał dyrektor kieleckiej Caritas.

  Ksiądz dyrektor dodał, że na przestrzeni 18 lat w zajęciach/warsztatach organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej uczestniczyło około 2500, a ponad 30 procent z nich znalazło zatrudnienie.

  W spotkaniu z panią wiceminister wzięło udział kilkunastu uczestników warsztatów, pracownicy Centrum, ale także parlamentarzyści i samorządowcy, między innymi poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

  Poseł Krzysztof Lipiec zaznaczył, że jeszcze nigdy nie było tak w województwie świętokrzyskim i w Polsce, gdzie rząd tak mocno stawia na szeroko rozumianą politykę społeczną.

  – Weźmy pod uwagę chociażby sam rok 2022. Rząd wyasygnował 120 miliardów złotych na szeroko rozumianą politykę społeczną. Przypomnę, że w 2015 roku było to 30 parę miliardów złotych, a więc skok – chociażby w samych kwestiach finansowania tej polityki, jest znaczący i z całą pewnością wiele różnych instytucji z tego korzysta. Niewątpliwie Caritas jest jedną z nich. I chwała jej za to – przyznał poseł Krzysztof Lipiec.

  Senator Krzysztof Słoń dodał: – Bardzo to znamienne, że w tej chwili Rząd wspiera organizacje pozarządowe, między innymi takie jak Caritas, bo był taki czas, że Caritas borykał się – oprócz tych codziennych problemów, również z pewną barierą związaną z relacjami z Rządem, przedstawicielami rządu w naszym województwie. Działo się to wszystko, mimo tego że Caritas wciąż realizował swoje zadania. (…) Caritas bierze na siebie zadania, których nikt inny nie chciałby się podejmować. Dysponuje rzeszą – nie tylko wolontariuszy, ale bardzo oddanych pracowników, współpracowników. To cały system pomocy, za który jesteśmy wdzięczni.

  Tego dnia wiceminister Anita Czerwińska miała okazję także zobaczyć, jakie i w jaki sposób prowadzone są warsztaty w kieleckim Centrum Integracji Społecznej.

  źródło: Wiceminister Anita Czerwińska z wizytą w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. Centrum tworzone przez Caritas pomaga już od 18 lat | Echo Dnia Świętokrzyskie