Przejdź do treści

Konkurs Świętokrzyscy Burzyciele Barier rozstrzygnięty. Wyróżniono działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

  W Wojewódzkim Domu Kultury w poniedziałek, 5 grudnia, w ramach konkursu „Świętokrzyscy Burzyciele Barier imienia Anny Sowy” odbyła się uroczysta gala, podczas której wyróżniono działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas siódmej edycji konkursu ponownie przyznano nagrody w kategoriach: „Łatwy Dostęp”, „Skuteczna Komunikacja” i „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”.

  7. edycja konkursu „Świętokrzyscy Burzyciele Barier imineia Anny Sowy” – gala finałowa

  W poniedziałek, 5 grudnia w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury odbyło rozdanie wyróżnień dla osób i instytucji, którzy działają na rzecz poprawy życia ludzi z niepełnosprawnościami w naszym województwie. Pamiątkowe dyplomy wręczyli laureatom: Andrzej Michalski – dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz senator RP Krzysztof Słoń. Galę poprowadził Władysław Burzawa.

  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – „Burzyciele Barier” w województwie świętokrzyskim

  Zebranych przywitał dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  – Od 30 lat na początku grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Poprzez konkurs „Świętokrzyscy Burzyciele Barier imienia Anny Sowy” promujemy eliminowanie barier, zarówno architektonicznych jak i dotyczących komunikacji. Każdego roku wyróżniamy osoby, które prezentują pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami – wyjaśniał Andrzej Michalski.

  Senator Krzysztof Słoń przypomniał postać Anny Sowy, która przez wiele lat była odpowiedzialna w ratuszu za pomoc osobom niepełnosprawnym z Kielc i której imieniem nazwano konkurs.
  – Dzisiaj w sposób szczególny jesteśmy wdzięczni tym, którzy na co dzień poprzez swoją pracę zawodową, działalność i postawę życiową likwidują bariery w różnej postaci. Ta nagroda, „Świętokrzyscy Burzyciele Barier” powstała z natchnienia Ś.P. Ani Sowy. Wierzę, że z radością spogląda z przestrzeni nieba na nas i to miejsce i ma satysfakcję z tego, że wytyczyła nam tę właściwą drogę – mówił członek Senatu.

  Spotkanie umiliły występy artystyczne podopiecznych z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Skarżysku, których treść tłumaczona była dla publiczności w języku migowym.

  Oto lista laureatów w konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier imienia Anny Sowy”

  Kategoria „Łatwy Dostęp” – „Świętokrzyscy Burzyciele Barier imienia Anny Sowy”

  • Nagroda: Spółdzielnia Mieszkaniowo-Lokatorska „Wanacja” w Starachowicach – Spółdzielnia zlikwidowała bariery architektoniczne i ułatwiono poruszanie się osób niepełnosprawnych fizycznie przy ulicach Wysockiego 8, Dwernickiego 5 i Prądzyńskiego 4. Dzięki programowi „PFRON” wykonano na jej terenie poręcze i balustrady w ciągach komunikacyjnych schodów zewnętrznych. Zamontowano też lekkie i łatwe w obsłudze drzwi wejściowe, zlikwidowano progi powyżej 2 centymetrów oraz zastosowano powierzchnię antypoślizgową.
  • Wyróżnienie: Staszowskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – W szkole została wybudowana winda do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi. Inwestycję zrealizował powiat staszowski oraz Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Wyróżnienie: Urząd Gminy Strawczyn – Gmina od lat wprowadza innowacje mające na celu ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami. Ostatnio w budynku Urzędu Gminy zamontowano windę dla osób z deficytami ruchowymi oraz przystosowano toaletę dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Kategoria „Skuteczna Komunikacja” – „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy”

  • Nagroda: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej – Budynek został wyposażony w multimedialne terminale tyflograficzne przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku. Zamontowano także system paneli indukcyjnych, które mogą być używane podczas wizyt osób słabosłyszących. Ulepszenia zostały wykonane w ramach projektu PFRON.
  • Wyróżnienie: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach – Z myślą o czytelnikach niewidomych i niedowidzących, biblioteka oferuje dostęp do stanowisk wspomagających, wyposażonych w sprzęt komputerowy, umożliwiający zdobywanie i odtwarzanie informacji osobom z dysfunkcją wzroku. Przy wejściu do biblioteki znajduje się podjazd zewnętrzny dla osób poruszających się na wózkach.

  Wyróżnienia w kategorii „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych” – „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy”

  • Nagroda: Paweł Solarz, dziennikarz Radia Kielce – To człowiek z ogromnym doświadczeniem dziennikarskim, który w swoich materiałach porusza i szerzy tematykę osób z niepełnosprawnościami, chorych i potrzebujących. Od 7 lat cyklicznie na antenie Radia Kielce omawia problemy osób niepełnosprawnych.
  • Wyróżnienie: Agnieszka Zaczkowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie – od lat pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych. w 2019 roku przeniosła siedzibę grup wychowawczych do nowego budynku, w którym zlikwidowano bariery architektoniczne: zbudowano podjazd, zamontowano windę, dostosowano łazienki do potrzeb wychowanków z dysfunkcją narządu ruchu. Agnieszka Zaczkowska jest członkiem zarządu stowarzyszenia „Razem”, które pozyskało pieniądze na zakup sprzętu do komunikacji alternatywnej. Z tych pieniędzy wyposażono też salę do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Wyróżnienie: Krzysztof Korpik ze Starachowic – Krzysztof Korpik to osoba, która udowadnia, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą do realizowania celów i marzeń. Laureat Cierpi na niezdiagnozowaną chorobę genetyczną, która ogranicza jego możliwości ruchowe. Mimo to aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, a dzięki niemu w Starachowicach powstały specjalne miejsca parkingowe dla osób z dysfunkcjami. Krzysztof kontroluje i ocenia stan ścieżek rowerowych oraz chodników pod względem barier architektonicznych.

  źródło: Konkurs Świętokrzyscy Burzyciele Barier rozstrzygnięty. Wyróżniono działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z gali | Echo Dnia Świętokrzyskie