Przejdź do treści

Życiorys

    Krzysztof Słoń urodził się 12 października 1964 roku w Kielcach. W 1984 roku ukończył Technikum Elektryczne w Kielcach, a w 1990 roku Politechnikę Świętokrzyską, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki oraz w zakresie organizacji pomocy społecznej.

    W latach 1991-2006 Krzysztof Słoń był pracownikiem Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, a w 2007 roku został dyrektorem Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.