Przejdź do treści

Nowoczesna pracownia komputerowa w szkole w Brynicy uroczyście otwarta. Powstała dzięki wsparciu lokalnego samorządu

  Szkoła w Brynicy wzbogaciła się o nową pracownię komputerową. Uczniowie tutejszej placówki już od września mogą korzystać z dostępu do 24 nowoczesnych stanowisk komputerowych. Tutaj uczą się nie tylko informatyki, ale także języków obcych. Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu gminy.

  Jak podkreśla burmistrz Zbigniew Piątek, sukcesywne podnoszenie standardów kształcenia w Piekoszowie to priorytet dla samorządu. – Od lat staramy się z każdym rokiem poszerzać dostęp do najnowocześniejszych technologii informatycznych we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Powstają pracownie terminalowe, szkoły są doposażone w najnowszej klasy sprzęt dydaktyczny. Daje to naszym uczniom już nie tylko możliwość wyrównania szans edukacyjnych, ale przede wszystkim możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy oraz szczególnych kompetencji. Zyskują także nauczyciele, którzy również poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie, a następnie przekazują ją uczniom, wykorzystując nowoczesne narzędzia dla ich lepszego i bardziej skutecznego rozwoju. Jestem przekonany, że nowoczesne technologie to właściwy kierunek rozwoju edukacyjnego. Cieszę się, że tym razem szkoła w Brynicy wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt komputerowy i nową salę informatyczną, w której uczniowie będą się także uczyć języków obcych. Na nowym sprzęcie lepiej się pracuje. Idziemy z postępem czasu – mówi burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek.

  Dobra współpraca między samorządem a rządem

  Podczas oficjalnego otwarcia nowej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Brynicy, senator Krzysztof Słoń podkreślił wysoki poziom oświaty na terenie gminy. Przypomniał również, że uczniowie czwartych klas z całego kraju otrzymali w tym roku bezpłatne laptopy do nauki. – Często bywam w szkole w Brynicy i bardzo sobie cenię tę placówkę. Jest ona doskonałym przykładem na to, że również w niewielkich miejscowościach oświata może być na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, że burmistrz Zbigniew Piątek w tak wyjątkowy sposób dba o rozwój oświaty i dba również o jak najlepsze doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy i dydaktyczny. Za tym idzie też jakość nauki. Na przykładzie Miasta i Gminy Piekoszów widać wspaniałą współpracę i dobre współdziałanie pomiędzy samorządem a rządem. Dziś widzimy efekt tego w szkole w Brynicy. Dziękuję władzom gminy za inwestowanie w rozwój szkół i zapewnienie dzieciom i młodzieży nauki na najwyższym poziomie. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, uczniowie będą doskonale przygotowani na przyszłość – podkreślał senator Krzysztof Słoń.

  Dostęp uczniów do nowoczesnych technologii jest niezwykle ważny

  Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Piekoszów, Barbara Drogosz, podkreśla znaczenie dostępu uczniów do nowoczesnego sprzętu w kontekście współczesnego szkolnictwa. – Jako nauczyciel bardzo dobrze wiem jak ważne jest to, aby uczniowie mieli dostęp do nowoczesności. Dziękuję burmistrzowi, że też to rozumie, że jest otwarty na potrzeby współczesnego szkolnictwa. Dzięki tym działaniom, sale komputerowe we wszystkich szkołach na terenie gminy są bardzo dobrze wyposażone w najwyższej klasy sprzęt. Wspólnie tworzymy szkołę piękną i nowoczesną – zaznaczyła przewodnicząca Rady Miejskiej w Piekoszowie Barbara Drogosz.

  źródło: Echo Dnia